Naam instelling: Stichting Furkan Educatie Centrum
Fiscaal nummer: 27268577
Adres: Kaapstraat 95, 2572 HG Den Haag

Doelstelling:

Furkan Educatie Centrum wil als organisatie bijdragen aan de maatschappelijk activering en emancipatie van de Nederlandse moslimgemeenschap. Dat doet zij middels het organiseren van Islamitische godsdienstlessen, bijlessen voor scholieren, Nederlandse lessen voor ouderen, sportactiviteiten voor jong en oud, en verschillende activiteiten om mensen van diverse achtergronden bij elkaar te brengen. Wij staan voor volledige participatie van de Nederlandse moslims met behoud van eigen waarden en identiteit.

Furkan Educatie Centrum beschouwt zich als onderdeel van de Nederlandse samenleving en kan aangesproken worden op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en  functioneren.

Beleidsplan:
– Het oprichten van een islamitisch cultureel/sociaal/maatschappelijk
informatiecentrum;
– Het oprichten van een bibliotheek
– Het aanstellen van bevoegde docenten voor het geven van lessen aan kinderen
in het lezen van de Koran alsmede het oprichten en instandhouden van een of
meer internaten;
– Het aanstellen van een of meer imams en muezzins.
– Het geven van lessen in het Islamtische geloof, de geschiedenis en de cultuur
van de Islam;
– Het uitgeven en verzorgen van publicaties;
– Het organiseren van toneel- en filmvoorstellingen, die geschikt zijn voor het
Islamitische geloof alsmede het organiseren van sportactiviteiten;
– Het bevorderen en stimuleren van contacten met andere, zowel Islamitische als
niet-Islamitische, organisaties in Nederland en in andere landen;
– Alle overige wettige middelen welke tot het gestelde doel kunnen leiden.

Bestuur:
Voorzitter: A. Ugur
Secretaris: A. Erol

Bestuursbeloning
De bestuursleden van de stichting genieten geen andere beloning dan de vergoeding voor gemaakte onkosten. De bestuurswerkzaamheden worden geheel vrijwillig verricht.