01-02/6/24 TARİHİNDE İŞLENİLEN VE GELECEK HAFTA İŞLENİLECEK DERSLER

Kuranı Kerim: sayfa 349 ile 357 sayfaları okundu, tatilden sonraki hafta 358-362 sayfaları olunacaktır, evde okusunlar

Tecvidte: cumartesi imtihan Pazar gunu: ha harfin durumu okundu, haftaya sekte ile devam edilecektir

Temel bilgiler 1: ahlak dersleri işlendi ve bazı ahlak konuları devam edilecektir.

Ezberler: genel olarak talebeler farklı sureler ve dualardır ezberlerdir, ellerindeki ezber çizelgesinde belirtilmiş oraları çalışsınlar.

Sizleri kendisine emanet edileni zayi etmeyen Allah’a emanet ederim