logo-furkan-educatie-centrum-png-01

Furkan Educatie Centrum wil als organisatie bijdragen aan de maatschappelijk activering en emancipatie van de Nederlandse moslimgemeenschap. Dat doet zij middels het organiseren van Islamitische godsdienstlessen, bijlessen voor scholieren, Nederlandse lessen voor ouderen, sportactiviteiten voor jong en oud, en verschillende activiteiten om mensen van diverse achtergronden bij elkaar te brengen. Wij staan voor volledige participatie van de Nederlandse moslims met behoud van eigen waarden en identiteit.

Furkan Educatie Centrum beschouwt zich als onderdeel van de Nederlandse samenleving en kan aangesproken worden op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en  functioneren.