03.02.2024 Ev odevi

Kuran : 236,237 okunsun.

Tecvid : Izhar tecvid’ ini isledik evde tekrar edilsin.

Ezber : Cizelgede isaretli dua ezberlensin.

Temel bilgiler : 93,94,95 ,96,97,98 okunsun.