05- 11-22 odevi

Her gün bir sayfa kuran okunacak

Tecvid : meddi muttasil ve sekteye kast med .

Harf med ve sebebi med ve kalkalım çalışılacak

Temel dini bilgilerden .melekler ve kitaplar çalışılacak.

Ezber herkes kendini yerini biliyor çalışacaklar.

Hz Davud  peygamberin hayatından kısa bir özet yazacaklar.