06.04.2024

Ev odevi

Kuran : 356,365 .sayfalar okunsun.

Tecvid : idgam i mutekaribeyn tekrar edilsin.

Ezber : isaretli dua ezberlensin.

Temel bilgiler : 116,121 sayfalar evde okunsun.