06-4/07-4/24 TARİHİNDE İŞLENİLEN VE GELECEK HAFTA İŞLENİLECEK DERSLER

Kuranı Kerim: sayfa 307 ile 313 sayfaları okundu, haftaya 314-320 sayfaları olunacaktır, evde okusunlar

Tecvidte: cumartesi: vePazar idgan nutekaribeyn haftaya kalkale ile devam edilecektir

Temel bilgiler1: ‘ayri bir konuya gecilecek ahlak dersleri islenilecektir.

Ezberler: genel olarak talebeler farklı sureler ve dualardır ezberlerdir, ellerindeki ezber çizelgesinde belirtilmiş oraları çalışsınlar.

Sizleri kendisine emanet edileni zayi etmeyen Allah’a emanet eder