09.10.2022 tarihine kadar olan ödevler

Kuranı Kerimden 42-43-44-45-46. sayfaları okuyalım. (257.ayetten itibaren)

Alak Suresini çalışalım

Temel Dini bilgiler 13. sayfa  Allah’ın sıfatlarını çalışalım

Tecvid kitabından 97-100 arası durak işaretlerine çalışalım