09-10-2022 ten 15-10-2022e kadarki odev

Bu haftanin odevleri:
Tecvid: Lafzatullah, med, sebebi med

Kuran: sayfa 32/42

Temel bilgiler: sayfa 32/36

Ezber: 1 yeni, 2 eski sure