10-11/ 2-24 TARİHİNDE İŞLENİLEN VE GELECEK HAFTA İŞLENİLECEK DERSLER

Kuranı Kerim: sayfa 258 ile 164 sayfaları okundu, haftaya265-271 sayfaları olunacaktır, evde okusunlar

Tecvidte: cumartesi: ihfa okundu ; pazar günü: veliler ihfa ile devam edildi ve haftaya iklab ile edilecektir ev ödevi olarak ihfa harflerini öğrensinler

Temel bilgiler1: haftaya namaz ve oruc okundu oruç sayfa 79 konusuyla devam edilecektir.

Ezberler: genel olarak talebeler farklı sureler ve dualardır ezberlerdir, ellerindeki ezber çizelgesinde belirtilmiş oraları çalışsınlar.

Sizleri kendisine emanet edileni zayi etmeyen Allah’a emanet eder