11-11-2023 ev odevi (S. Çelik)

Ödevler:

Kuran: Sayfa 410-415 okunacak

Tecvid: Meddi Tabi

Ezber: Kaldıkları sureler

T. Bilgiler: Hz Adem’in cennetten kovulması

S. Çelik