11-5/.12-5/24 TARİHİNDE İŞLENİLEN VE GELECEK HAFTA İŞLENİLECEK DERSLER

Kuranı Kerim: sayfa 328 ile 334 sayfaları okundu, tatilden sonraki hafta 335-341 sayfaları olunacaktır, evde okusunlar

Tecvidte: cumartesi: ve Pazar haftaya mimi sakin halleri, idgami semsiye ile devam edilecektir

Temel bilgiler 1: ahlak dersleri işlendi ve bazı ahlak konuları devam edilecektir.

Ezberler: genel olarak talebeler farklı sureler ve dualardır ezberlerdir, ellerindeki ezber çizelgesinde belirtilmiş oraları çalışsınlar.

Sizleri kendisine emanet edileni zayi etmeyen Allah’a emanet ederim