13-4/14-4/24 TARİHİNDE İŞLENİLEN VE GELECEK HAFTA İŞLENİLECEK DERSLER

Kuranı Kerim: sayfa 313 ile 320 sayfaları okundu, haftaya 321-327 sayfaları olunacaktır, evde okusunlar

Tecvidte: cumartesi: ve Pazar ikalkale haftaya mimi sakin halleri ile devam edilecektir

Temel bilgiler1: ahlak dersleri islendi ve devam edilecektir.

Ezberler: genel olarak talebeler farklı sureler ve dualardır ezberlerdir, ellerindeki ezber çizelgesinde belirtilmiş oraları çalışsınlar.

Sizleri kendisine emanet edileni zayi etmeyen Allah’a emanet eder