13-4/14-4/24 TARİHİNDE İŞLENİLEN VE GELECEK HAFTA İŞLENİLECEK DERSLER

Kuranı Kerim: sayfa 317 ile 320 sayfaları okundu, haftaya 321-327 sayfaları olunacaktır, evde okusunlar

Tecvidte: cumartesi: vePazar kalkale haftaya mimi sakin halleri ile devam edilecektirTemel bilgiler1: ‘ahlak ve haftayada ayni konu ile devam edilecektir.Ezberler: genel olarak talebeler farklı sureler ve dualardır ezberlerdir, ellerindeki ezber çizelgesinde belirtilmiş oraları çalışsınlar.Sizleri kendisine emanet edileni zayi etmeyen Allah’a emanet eder