20-4/21-4/24 TARİHİNDE İŞLENİLEN VE TATILDEN SONRAKI GELECEK HAFTA İŞLENİLECEK DERSLER

Kuranı Kerim: sayfa 321 ile 327 sayfaları okundu, tatilden sonraki hafta 328-334 sayfaları olunacaktır, evde okusunlar

Tecvidte: cumartesi: ve Pazar haftaya mimi sakin halleri, tatilden sonraidgami semsiye ile devam edilecektir

Temel bilgiler1: ahlak dersleri islendi ve devam edilecektir.

Ezberler: genel olarak talebeler farklı sureler ve dualardır ezberlerdir, ellerindeki ezber çizelgesinde belirtilmiş oraları çalışsınlar.

gelecek iki hafta vakfimiz tatil ve derslere ara verilecektir.

Sizleri kendisine emanet edileni zayi etmeyen Allah’a emanet ederim