15-10-2022 ev Odevi

Kuran’i Kerim: Isra Suresi sayfa 289 dan itibaren her kes 3 sayfa okuyacak

Ezber: Eski ezberler tekrar. Kunut duasi, Humeze, Asr, Tekasur, Karia, Adiyat sureleri

Yeni Ezber: Hasr Suresi 20-24 ayetler ezberlenecek

Temel Bilgiler 2: Sayfa 25 sorular cevaplansin

Tecvid: Meddi tabii ve Meddi muttasil

Ekstra: Isra Suresi 23-39 cok guzel ogutler, evde ailece okunsun