16-3/ 17-24 TARİHİNDE İŞLENİLEN VE GELECEK HAFTA İŞLENİLECEK DERSLER

Kuranı Kerim: sayfa 286 ile 292sayfaları okundu, haftaya 293-299 sayfaları olunacaktır, evde okusunlar

Tecvidte: cumartesi: pazar günü: idğammisleyn ile devam edildi haftaya idgam mgam mutecaniseyb devam edilecektir edilecektir ev ödevi ta olarak öğrensinler

Temel bilgiler1: Ramazana özel, yani dersimiz ramazanla alakalı yapildi, haftaya siyerle devam edilecektir.

Ezberler: genel olarak talebeler farklı sureler ve dualardır ezberlerdir, ellerindeki ezber çizelgesinde belirtilmiş oraları çalışsınlar.

Sizleri kendisine emanet edileni zayi etmeyen Allah’a emanet eder