17-06-2023 Tarihine kadar olan ev odevleri

Kur’an say, 213 ila 214 güzelce İmamlardan açıp dinleyerek takip edilsin, Tecvidlerine dikkat ederek okuyup bitirilsin.   

Ezber: Çizelgedeki sıraya göre bir Süre Tecvidleriyle doğru ögrenilsin.  

Tecvid: öğrenilen Tecvidleri unutulmasin çalışsınlar yazdirmistim. Temelbilgiler: evde Siyer Kitabi varsa okunsun.

Not Namazlar kılmaya devam edilsin.