17-18/ 2-24 TARİHİNDE İŞLENİLEN VE GELECEK HAFTA İŞLENİLECEK DERSLER

Kuranı Kerim: sayfa 265 ile 171sayfaları okundu, haftaya272-278 sayfaları olunacaktır, evde okusunlar

Tecvidte: cumartesi: iklab okundu ; pazar günü: iklab ile devam edildi ve haftaya iklab ile edilecektir ev ödevi olarak idgam meelgunne öğrensinler

Temel bilgiler1: haftaya namaz ve oruc okundu oruç sayfa 80/81 konusuyla devam edilecektir.

Ezberler: genel olarak talebeler farklı sureler ve dualardır ezberlerdir, ellerindeki ezber çizelgesinde belirtilmiş oraları çalışsınlar.

Gelecek hafta 24.25/2/2024 tarihinde vakfimiz bir hafta ara vermistir dolayisiyla ders olmayacaktir

Sizleri kendisine emanet edileni zayi etmeyen Allah’a emanet eder