2-3/ 3-24 TARİHİNDE İŞLENİLEN VE GELECEK HAFTA İŞLENİLECEK DERSLER

Kuranı Kerim: sayfa 272 ile 177sayfaları okundu, haftaya278-283 sayfaları olunacaktır, evde okusunlar

Tecvidte: cumartesi: idgam mealgünne okundu ; pazar günü: idğam mealğunne ile devam edildi ve haftaya idğam bilaüğunne ile edilecektir ev ödevi olarak idgam bilağunne öğrensinler

Temel bilgiler1: haftaya namaz ve oruc okundu oruç sayfa 80/81 konusuyla devam edilecektir. ayrıca siyer işlenilcektir haftaya Ramazana özel, yani dersimiz ramazanla alakalı olacakır.

Ezberler: genel olarak talebeler farklı sureler ve dualardır ezberlerdir, ellerindeki ezber çizelgesinde belirtilmiş oraları çalışsınlar.

Sizleri kendisine emanet edileni zayi etmeyen Allah’a emanet eder