2 ve 3 Mart ev ödevleri

Kur’an Kerim: 1.grup 235-236 2.grup 237-238 3.grup 239-240 sayfaları okuyacak

Temel bilgiler: sayfa 48 yapılacak

Tecvid: Sayfa 53-54 yapışacak.

Ezber: Her öğrenci kendi ezberini yapacak