20-05-2023 Tarihine kadar olan ev odevleri

Kur’an: say, 186 ila 187 imamlardan takip ile Tecvidlere dikkat ederek uygulayıp okuyup bitirilmeli.

Tecvid Meddi Tabii, Meddi Muttasil öğrendik tekrar ettik. İdgam çeşitleri harfleri uygulamaları öğrendik yine tekrar ediyoruz. Evde sorulsun Kuran okurken uygulansın.

Ezber: Çizelgedeki sıraya göre bir Dua ve Süre Tecvidleriyle doğru ögrenilsin, Sınıfta bi önceki Ezberleri birlikte tekrar ediyoruz.

Temelbilgiler: Oruç, Zekat, tekrar işledik, Hac konusunu işliyoruz Haccın Farzları öğretildi Evde bunlardan sorulsun. Peygamberler tarihi, Hz Davud ve Hz Süleyman bahsettik çok güzel şeyler öğrendiler Evde bahsedilsin.

Not: Namazlarını kılıp gelsinler Çizelgeler getirilsin.