23-3/ 24-24 TARİHİNDE İŞLENİLEN VE GELECEK HAFTA İŞLENİLECEK DERSLER

Kuranı Kerim: sayfa 293 ile 299sayfaları okundu, haftaya 330-306 sayfaları olunacaktır, evde okusunlar

Tecvidte: cumartesi: pazar günü: idğammisleyn ile devam edildi haftaya idgam mgam haftaya imtihanla devam edilecektir devam edilecektir edilecektir ev ödevi ta olarak öğrensinler

Temel bilgiler1: Ramazana özel, ayrica hafyaya 30 martta talebelerimizle iftarimiz olacaktir.

Ezberler: genel olarak talebeler farklı sureler ve dualardır ezberlerdir, ellerindeki ezber çizelgesinde belirtilmiş oraları çalışsınlar.

Sizleri kendisine emanet edileni zayi etmeyen Allah’a emanet eder