25-03-2023

  • kuran-i kerim: isaretlenen yeri okuyunuz

  • ELIF-BA kitabindan:
  • Med harfleri (sayfa 74)
  • Idgam (sayfa 82)

-40 hadis kitabindan 26. sayfa okunsun