30.03.2024

Ev Odevi

Kuran : 339,348.sayfalar okunsun.

tecvid : 31.03.2024 tecvid den sinav olunacak.{meddi munfasil, meddi muttasil,meddi ariz,meddi

lazim,meddi lin,iklab,meddi tabii,durak isaretleri,tenvin,sakin nun, iklab ,izhar,igam maal

gunne ,idgam bila gunne ,izhar tecvidleri tekrar edilip ogrenilsin.

temel bilgiler : 30.03.2024 temel bilgiler den sinav olunacak.{temel bilgiler 33.37,38,40,44,45,53 sayfalar

ogrenilsin.