5-11-2022 Tarihine kadar olan ev odevleri

Elif ba Kitabi Çocuklarımızın hepsinin yerleri belli edilmiştir, gönderdiğim YouTube daki siteden bu derslere çokça çalıştırılsın.

Ezber: Çizelgedeki sıraya göre takip ediniz, Çocukların hangi ezberde olduğu yazılıdır, bunlara Siteden açıp İmamlardan sık sık dinleyerek çalıştırılsın, çalıştığı kontrol edilsin.

Temelbilgiler: 4 Büyük Melekleri görevleriyle birlikte çalışılsın, haftaya sinifta yine işleyecegiz.