5990-2

* Elif be sayfa 36
Kelime i tevhid ve anlami

ve Kitabım Kur’ân-ı Kerîm

• Kur’ân-ı Kerîm, Allah’ın sözüdür.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e indirilmiştir.

• Kur’ân-ı Kerîm, Peygamberimiz’in en büyük mûcizesidir. Kur’ân-ı Kerîm’in dili Arapçadır.

• Allah tarafından indirilen son kitaptır.

• Kur’an’da neyin doğru, neyin yanlış olduğu yazılıdır. • Kur’an okuyan kimse çok sevap kazanır.

• Kur’ân-ı Kerîm, zamanımıza
kadar hiç bozulmadan gelmiştir.