Ev odevi 13.04.24

Kuran : 379,383 sayfalar okunsun.

Tecvid : Kalkale tecvid’ ini isledik ,harfleri ezberlenip tekrar edilsin.

Ezber : Isaretli yerler ezberlensin .( cizelgelerinden takip edebilirsiniz.)

Temel bilgiler : 126,127 okunsun.