Huiswerk 02-12-2023

-memorisatie: de leerlingen die afgelopen weekend geen memorisatie hadden geleerd moeten 2 surah/dua leren.

-quranboekje: de regel van idgam bila-ghunnah herhalen+ bladzijde van idgam bila-ghunnah oefenen.