Huiswerk 15-4-2023

Qurʾan

  • Lees bladzijde 5 t/m 10.
  • Openingsrecitatie: Kerem C.

Memorisatie

  • Leer de eerste vijf ayāt van sūra al-Baqara uit het hoofd.

Basiskennis

  • Reflecteer op je voorgenomen ramadan-doelen.