Huiswerk 30-09-2023

Koran: bladzijde 8 en 9 3x lezen. Voor de juiste uitspraak en tajweed kunnen de leerlingen de onderstaande link gebruiken.

link bladzijde 8 Sheikh Ayman Swayd Surah AL BAQARAH page 9 – YouTube

link bladzijde 9 Sheikh Ayman Swayd Surah AL BAQARAH page 10 – YouTube

Tajweed: Idgham Bila ghunnah en Idgham Ma’al ghunnah herhalen. Tijdens de les zullen er vragen gesteld worden.

Memorisatie: Tawheed, betekenis van Tawheed, de shahada, de betekenis van de shahada leren (als je dat al hebt gegeven of weet mag je alvast een andere duaa/soerah leren).

Regenboogboekje: les 1 ‘het bestaan van Allah’ lezen (blz. 6) en de opdrachten maken op blz. 7. Tijdens de les gaan we de opdrachten bespreken.