Huiswerk voor 18-3-2023

Qurʾan

  • Lees bladzijde 554 t/m 560.
  • Openingsrecitatie: Kayra.

Tajwīd

  • Herhaal van ʿIlm al-Tajwīd hoofdstuk 10. Pas de geleerde tajwīd-regels toe bij het lezen van de Qurʾan.

Basiskennis