Huiswerk voor 29-10-2022

Qur’an

  • Lees bladzijde 408 t/m 423.
  • Openingsrecitatie: Ammar.

Basiskennis

  • Lees Regenboog (deel 6) bladzijde 38 t/m 39 en 62 t/m 69.
  • Bekijk de volgende video aandachtig: https://www.youtube.com/watch?v=kjpKkKktWzA.
  • Reflecteer op je individuele jaardoelen aan de hand van de volgende vragen: wat heb ik al gedaan om aan deze doelen te werken?; hoeveel ben ik met deze doelen bezig?; welke obstakels zijn er?; wat kan ik anders/beter doen?

Tajwīd

  • Herhaal ‘Ilm al-Tajwid hoofdstuk 8, 11 en 12.

Memorisatie

  • Gebruik de vakantie om verder te komen met je sūra! Na de vakantie wordt iedereen getoetst.