17-09-2022’ye kadar ev odevi

Kuran’i Kerim:  Hicr Suresi sayfa 261 her kes 2 sayfa okuyacak

Ezber: Eski ezberler tekrar. Amentu, Fatiha,Ihlas,Tebbet

Tecvid: Med harfleri, Meddi Tabii

Ekstra:  Mektup vermeyenler, Cumartesi vermesi gerekiyor