24-9-2022 tarihine kadar yapilacak ev odevleri

kuran 2 dakikada 8 satır okunmalı.

s. çelik