18-5/19-5/24 TARİHİNDE İŞLENİLEN VE GELECEK HAFTA İŞLENİLECEK DERSLER

Kuranı Kerim: sayfa 335 ile 341 sayfaları okundu, tatilden sonraki hafta 342-348 sayfaları olunacaktır, evde okusunlar

Tecvidte: cumartesi: Izhari kameriye Pazar gunu: Lafzullah okundu, ra harfin durumu ile devam edilecektir

Temel bilgiler 1: ahlak dersleri işlendi ve bazı ahlak konuları devam edilecektir.

Ezberler: genel olarak talebeler farklı sureler ve dualardır ezberlerdir, ellerindeki ezber çizelgesinde belirtilmiş oraları çalışsınlar.

Sizleri kendisine emanet edileni zayi etmeyen Allah’a emanet ederim