25.05.24 Ev odevi

Kuran : 471,480 dahil olmak uzere 10 sayfa okunacak .Her gun iki sayfa .

Tecvid : Lafzatullah ve Ra harfinin okunusunu isledik evde tekrar edilsin.

Ezber : Cizelgede isaretli dua ezberlensin.