25-26/5/24 TARİHİNDE İŞLENİLEN VE GELECEK HAFTA İŞLENİLECEK DERSLER

Kuranı Kerim: sayfa 342 ile 348 sayfaları okundu, tatilden sonraki hafta 349-355 sayfaları olunacaktır, evde okusunlar

Tecvidte: cumartesi vr Pazar gunu: ra harfin durumu okundu, haftaya ga zamiri ile devam edilecektir

Temel bilgiler 1: ahlak dersleri işlendi ve bazı ahlak konuları devam edilecektir.

Ezberler: genel olarak talebeler farklı sureler ve dualardır ezberlerdir, ellerindeki ezber çizelgesinde belirtilmiş oraları çalışsınlar.

Sizleri kendisine emanet edileni zayi etmeyen Allah’a emanet ederim