7 ve 8 Ekim ev odevi

Kur’ani Kerim den 130 dan 135 e kadar okunacak

Temel bilgiler den meleklere iman konusu calisiliyor ve Allah; in sifatlari calisilacak