9-3/ 10-24 TARİHİNDE İŞLENİLEN VE GELECEK HAFTA İŞLENİLECEK DERSLER

Kuranı Kerim: sayfa 279 ile 183sayfaları okundu, haftaya284-285 sayfaları olunacaktır, evde okusunlar

Tecvidte: cumartesi: pazar günü: idğam bilaüğunne ile devam edildi haftaya idgam mgam misleyn devam edilecektir edilecektir ev ödevi olarak idgammisleyn öğrensinler

Temel bilgiler1: Ramazana özel, yani dersimiz ramazanla alakalı yapildi, haftaya siyerle devam edilecektir.

Ezberler: genel olarak talebeler farklı sureler ve dualardır ezberlerdir, ellerindeki ezber çizelgesinde belirtilmiş oraları çalışsınlar.

Ramazanı şerfinizi kalbi duygularımla tebrik eder alemi islam’in felahina vesile olması ve iyilikler getirmesini Allah’tan temenni ederim.

Sizleri kendisine emanet edileni zayi etmeyen Allah’a emanet eder