Ev odevi 16.03.24

Kuran : 198,207.sayfalar okunsun.

Tecvid : Izhar,Ihfa,Iklab,Idgam Maal gunne ve Idgam Bila gunne tekrar edilip harfleri

ezberlensin.

Ezber : Cizelgelerindeki isaretli yerler ezberlensin.

Temel bilgiler : Ahlak konusu 112,115 sayfalar okunsun.