Büşra Alabacak Hoca

Ev ödevi:
K.Kerim: 63,64 ve 65.sayfaları okunmalı
Ezber: Çizelgelerinde işaretli olan yerleri tekrar edilecek.
T.B: Akaid 4 ve 5 sayfaları tekrarlasınlar.
Tefsir: Kafirun suresinin tefsirini hazırlayacaklar.