Ev odevi 23.03.24

Kuran : 319,328 sayfalar okunsun.

Tecvid : Bu hafta ; Idgam – Misleyn tecvidini isledik tekrar edilsin .{30.03.24 } tarihinda sinav

olunacak ogrendikleri tum tecvidleri tekrar etsinler ve harflerini ezberlesinler.

Ezber : Cizelgelerindeki isaretli yerler ezberlensin.