Ev Ödevi 23/24-09-2023

Muhterem Veliler

tecvid: tecvidte durak ve işaretleri,

Kur’an’ı Kerim’de sayfa 163 ile167 kadar okuduk

ezberler: ezberleri evde ihtiram gösterelim, Hergün çalışılması durumunda başarı elde edileceğini unutmayalım.

temel bilgiler: din konusu işlendi

sizleri kendisine emanet edileni zati etmeyen canabi Hakka emanet ederim.