huiswerk 30-09-2023

-quran boekje bladzijde 84 oefenen, zaterdag individuele overhoring.

-memorisatie: zaterdag (oude dua/surah) zondag (nieuwe dua surah)