EV ÖDEVİ 8_9 EKİM 2022

Ev ödevi:

K.Kerim:89,90,91 sayfalar okumalılar
Ezber:Çizelgelerinde işaretli yerler tekrar edilecek.Tekrar eden öğrenciler üç yada dört sure verebilirler.
T.B.Akaid:10,11.sayfalar okunacak.
Tesir:Nasr tefsirini hazırlayacakar