Huiswerk voor 03-12-2022

ʿAbdullah vroeg aan de profeet: “Welke daad is het meest geliefd bij Allah?” De profeet antwoordde: “Het verrichten van het gebed op het vastgestelde tijdstip.”

Qurʾan

  • Lees bladzijde 451 t/m 456.
  • Openingsrecitatie: Hasan.

Tajwīd

  • Herhaal ʿIlm al-Tajwīd hoofdstuk 5.

Basiskennis

  • Lees Regenboog (deel 6) bladzijde 82 t/m 85.

Memorisatie

  • Leer verder waar je gebleven bent.

Zaterdag

  • Maak de opdrachten van Regenboog bladzijde 87, 89 en 91.