Huiswerk voor 10-12-2022

ʿAbdullah vroeg aan de profeet: “Welke daad is het meest geliefd bij Allah?” De profeet antwoordde: “Het verrichten van het gebed op het vastgestelde tijdstip.”

Qurʾan

  • Lees bladzijde 458 t/m 465.
  • Openingsrecitatie: Bilal.

Tajwīd

  • Leer van ʿIlm al-Tajwīd hoofdstuk 5 de eerste twee tabellen uit het hoofd.

Basiskennis

  • Lees Regenboog (deel 6) bladzijde 76 en 77.

Memorisatie

  • Leer verder waar je gebleven bent.