Huiswerk voor 11-3-2023

Qurʾan

  • Lees bladzijde 540 t/m bladzijde 553.
  • Openingsrecitatie: Burak.

Tajwīd

  • Pas alle geleerden tajwīd-regels toe bij het lezen van de Qurʾan. Let daarbij met name op de vormen van idghām (ʿIlm al-Tajwīd hoofdstuk 10).

Basiskennis

  • Noteer voor jezelf drie punten over je akhlāq waarvan jij vindt dat deze nog beter kunnen of wilt ontwikkelen.