Huiswerk voor 17-12-2022

ʿAbdullah vroeg aan de profeet: “Welke daad is het meest geliefd bij Allah?” De profeet antwoordde: “Het verrichten van het gebed op het vastgestelde tijdstip.”

Qurʾan

  • Lees bladzijde 466 t/m 471.
  • Openingsrecitatie: Bilal.

Tajwīd

  • Leer van ʿIlm al-Tajwīd hoofdstuk 5.1 de onderste twee tabellen uit het hoofd.

Basiskennis

  • Lees Regenboog (deel 6) bladzijde 78 t/m 81.

Memorisatie

  • Leer verder waar je gebleven bent.

Zaterdag

  • Lees Regenboog (deel 6) bladzijde 76 en 77.
  • Leer van ʿIlm al-Tajwīd hoofdstuk 5 de eerste twee tabellen uit het hoofd.